Άγιος Θαδδαίος ο Απόστολος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιος Θαδδαίος ο Απόστολος

Τη μνήμη του Αγίου Θαδδαίου του Αποστόλου τιμούμε στις 21 Αυγούστου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Θαδδαίος ο Απόστολος

Απόστολος Θαδδαίος. Βίος

Ο Απόστολος Θαδδαίος και ο Απόστολος Ιούδας Θαδδαίος ο Αδελφόθεος είναι δύο διαφορετικά άτομα, που τα ξεχωρίζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος.

Ο Απόστολος Θαδδαίος γεννήθηκε στην Έδεσσα της Μεσοποταμίας. Όταν ήρθε στην Ιερουσαλήμ, έγινε μαθητής του Χριστού και τον ακολούθησε μέχρι τη Σταύρωση.

Ο Απόστολος Θαδδαίος, 36 χρόνια μετά την Ανάληψη, επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Εκεί θεράπευσε με τη δύναμη του Θεού τον τοπικό άρχοντα Αύγαρο ή Άγβαρο και τον βάπτισε Χριστιανό. Λίγο καιρό αργότερα, κι ενώ ο Απόστολος Θαδδαίος ταξίδευε σε όλη την Μεσοποταμία και κήρυττε τον Χριστό, ειδωλολάτρες τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια και έτσι παρέδωσε μαρτυρικά την ψυχή του στον Κύριο.

Απόστολος Θαδδαίος. Γιορτή

Τη μνήμη του Αγίου Θαδδαίου του Αποστόλου τιμούμε στις 21 Αυγούστου.

Απόστολος Θαδδαίος. Απολυτίκιο

Θεου του εν σώματι, επιφανέντος ημίν, αυτόπτης γενόμενος, και ιερός μαθητής, Θαδδαίε Απόστολε, έλαμψας τοις εν σκότει, την σωτήριον χάριν ώφθης των εν Εδέσση, ιατήρ λαμπαδούχος, διο τους προσιόντας σοι, σκέπε εκάστοτε.

Απόστολος Θαδδαίος. Απολυτίκιο έτερο

Απόστολε άγιε Θαδδαίε, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχῃ ταις ψυχαίς ημών.

Απολυτίκιο Αποστόλου Θαδδαίου - 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑπολυτίκιο Αποστόλου Θαδδαίου – 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  Αγία Φωτεινή η Ισαπόστολος η Σαμαρείτιδα - Κυριακή της Σαμαρείτιδος
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα