Άγιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης

Τη μνήμη του Αγίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου τιμούμε στις 11 Ιανουαρίου.

Γράφει: Matia Gr

Άγιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης. Βίος

Ο Άγιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης έζησε περί το 450μΧ όταν Αυτοκράτορας ήταν ο Λέων ο Μέγας. Έζησε μέχρι το 491, όταν Αυτοκράτωρ ήταν ο Αναστάσιος Α’ ο Δίκορος.

Ο Άγιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης καταγόταν από τον Μωγάρισσο (ή Μαγάρισσο), ένα χωριό στην Καππαδοκία. Οι γονείς του ήταν θεοσεβείς και πιστοί, ο πατέρας του ονομαζόταν Προαιρέσιος και η μητέρα του Ευλογία.

Αφού έγινε μοναχός, ο Άγιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης πήγε στην Ιερουσαλήμ, και από εκεί στην Αντιόχεια. Εκεί τον συνάντησε ο Άγιος Συμεών ο Στυλίτης, και του είπε ότι θα λάβει αύξηση στην αρετή και θα γίνει ποιμένας πολλών λογικών προβάτων.

Κατόπιν ησύχασε κοντά σε έναν ησυχαστή μοναχό που ονομαζόταν Λογγίνος. Άσκησε την εγκράτεια με τέτοια ακρότητα, ώστε όλη την εβδομάδα έτρωγε μόνο μία φορά, και για τριάντα ολόκληρα χρόνια δεν έτρωγε καθόλου ψωμί.

Αφού λοιπόν ασκήθηκε σε κάθε είδους αρετή, έφτασε σε τέτοιο ύψος ανόδου ο τρισόλβιος, που αξιώθηκε από τον Θεό να κάνει θαύματα.

Μόνο ο Άγιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης και ένας ακόμη αδελφός, έβλεπαν τον μαθητής του Βασίλειο που είχε πεθάνει, να ψάλλει μαζί με τους υπόλοιπους μοναχούς στην Εκκλησίας. Ο Άγιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης άναψε επίσης σβησμένα κάρβουνα χωρίς φωτιά, στον τόπο όπου επρόκειτο να ιδρύσει το μοναστήρι. Ελευθέρωσε από την αιμορραγία μια γυναίκα που ήρθε σ’ αυτόν με πίστη. Με ένα σπυρί σιτάρι, το οποίο ευλόγησε, έκανε να ξεχειλίσουν εντελώς τα αμπάρια σίτου.

Ο Άγιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης, χωρίς να μπορούν να τον δουν, έβγαλε από το βυθό ενός πηγαδιού ένα παιδί που είχε πέσει εκεί. Ανέστησε τα παιδιά μιας γυναίκας, που είχαν πεθάνει μέσα στην κοιλιά της. Αλλά και την μητέρα τους, που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, ο Άγιος την έκαμε πολύτεκνη με την προσευχή του. Έδιωξε ένα σύννεφο από ακρίδες, απλά με μία επιτίμηση. Διεφύλαξε τον κόμη της Ανατολής Κήρυκο, στον πόλεμο. Ο Κήρυκος φορούσε σαν σιδερένια πανοπλία ή σαν φυλαχτό, το τρίχινο ρούχο του Αγίου Θεοδοσίου. Αλλά και τη γη, που ήταν κατεστραμμένη από την ξηρασία και δεν μπορούσε να βλαστήσει, την ελευθέρωσε φέρνοντας βροχή με την προσευχή του.

Ο άγιος προείδε την καταστροφή που θα συμβεί στην πόλη της Αντιόχειας από σεισμό. Πολλούς ανθρώπους λύτρωσε από τις φουρτούνες της θάλασσας, εμφανιζόμενος σ’ αυτούς όταν βρισκόντουσαν σε κίνδυνο.

Ο Άγιος Θεοδόσιος υπήρξε διδάσκαλος στην αρετή πολλών μαθητών, και οδήγησε πολλούς στον ίδιο ζήλο και στη μίμηση της δικής του αρετής με τα λόγια και τα έργα του, και στη συνέχεια τους έκανε οικείους με τον Κύριο.

Έζησε έτσι και δοξάστηκε στη γη, και αναπαύθηκε εν ειρήνη, αφήνοντας το πνεύμα του στα χέρια του Θεού.

Άγιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης. Γιορτή

Τη μνήμη του Αγίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου τιμούμε στις 11 Ιανουαρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου:

Αρεταίς θεοσδότοις εκλάμψας όσιε, Μοναστικής πολιτείας ώφθης λαμπρός χαρακτήρ, και φωστήρ θεοειδής Πάτερ και έξαρχος, Θεοδόσιε σοφέ, των Αγγέλων μιμητά, θεράπων ο της Τριάδος ην εκδυσώπει απαύστως, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου:

Ταις των δακρύων σου ροαίς, της ερήμου το άγονον εγεώργησας· και τοις εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας· και γέγονας φωστήρ τη οικουμένῃ, λάμπων τοις θαύμασιν. Θεοδόσιε Πατήρ ημών όσιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου - 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου – 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες