Άγιος Θεόδοτος ο εν Αγκύρα και οι Αγίες Επτά Παρθένες

Οι Αγίες Επτά Παρθένες Τεκούσα, Αλεξανδρία, Κλαυδία, Φαεινή, Ευφρασία, Ματρώνη, Ιουλία και Θεοδότη γιορτάζουν στις 18 Μαΐου. Ο Άγιος Θεόδοτος ο εν Αγκύρα γιορτάζει στις 7 Ιουνίου.