Αγνή Παρθένε

Αγνή Παρθένε. Ένας ύμνος για την Παναγία που έγραψε ο Άγιος Νεκτάριος.