Αι γενεαί πάσαι (ω γλυκή μου έαρ ) – Επιτάφιος Θρήνος – Εγκώμια Στάση Τρίτη

Αι γενεαί πάσαι ύμνον τη ταφή σου...