Αναστημένα Σώματα

...ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου.