Αόρατοι Ασκητές. Μαρτυρίες 10 Γερόντων και Προσκυνητών που τους συνάντησαν

Αόρατοι Ασκητές του Άθωνα: μαρτυρίες και απόσπασμα από βιβλίο