Αποκάλυψη. Επιτομή Ερμηνείας. π Αθανάσιος Μυτιληναίος