Απόστολος Ανδρέας .: Πίστη .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Απόστολος Ανδρέας

…ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.

Γράφει: Matia Gr
Απόστολος Ανδρέας

Απόστολος Ανδρέας

Ο πρωτόκλιτος
ψαράς
της Τιβεριάδας.
Ο παράκλητος
σε δείπνο χαράς
τον καλεί. Γης το άλας.

Θεραπεύει
θαυματουργικά
ασθενείς.
Αρδεύει
χερουβικά
ως ευγενής.

Διδάσκει
με καρποφορία
στην Αχαΐα.
Συμπάσχει
σ’ όλη την πορεία
με φιλαλληλία.

Μαρτυρεί
με θάνατο
σταυρικό.
Εν χειρί
Θεού με κάματο
αγιακό.

Ελισαίος Καπαδόπουλος

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.