Απόστολος Ανδρέας

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.