Η Μεγαλοβδομαδιάτικη Υμνογραφία

Η Μεγαλοβδομαδιάτικη Υμνογραφία, στοιχείο αναπόσπαστο της ιστορίας και της Παράδοσης του λαού μας «Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος» του Δημήτρη Χίλιου