Άξιον εστίν .: Πίστη .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άξιον εστίν

Προσευχή που απευθύνεται στην Παναγιά μας.

Γράφει: Matia Gr
Άξιον εστίν

Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον,
την αειμακάριστον και παναμώμητον,
και Μητέρα του Θεού ημών.

Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ,
και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφίμ,
την αδιαφθόρως, Θεόν Λόγον τεκούσαν,
την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Ερμηνευτική απόδοση του «Άξιον Εστίν»:

Είναι άξιο αληθινά, να εγκωμιάζουμε εσένα τη Θεοτόκο,
την πάντοτε εγκωμιαζομένη και πάναγνη
και μητέρα του Θεού μας.

Εσένα που είσαι η τιμιότερη απ’ τα Χερουβίμ
και ασύγκριτα ενδοξότερη απ’ τα Σεραφίμ,
που χωρίς να χαθεί η παρθενία σου γέννησες τον Θεό Λόγο,
που είσαι πραγματικά η Θεοτόκος, εσένα οι πιστοί δοξάζουμε.

Η «Άξιον Εστίν» είναι Προσευχή που απευθύνεται στην Παναγιά μας!

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.