Άξιον εστίν

Προσευχή που απευθύνεται στην Παναγιά μας.