Αυτό το θαύμα ήταν νεκρανάσταση

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης - Αυτό το θαύμα ήταν νεκρανάσταση!