Χριστός Ανέστη

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.