Χριστός Ανέστη .: Πίστη .: Ματιά
 

Χριστός Ανέστη

…ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.

Γράφει: Matia Gr
Χριστός Ανέστη

Χριστός Ανέστη

Νεκρός εγέρθη
Θεός κατέστη
Χριστός Ανέστη!

Σταυρόν εδέχθη
ζωής μετέστη
Χριστός Ανέστη!

Θνητών προέστη
φθοράς αντέστη
Χριστός Ανέστη!

Θεός ετέχθη
σαρκός απέστη
Χριστός Ανέστη!

Ελισαίος Καπαδόπουλος

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Θέματα