Χριστός (Χριστέ μου φύλαγέ μας)

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.