Χριστός (Δύο χιλιάδες χρόνια)

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.