Χριστός (Ύπαρξη ανυπέρβλητη)

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.