Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος

Τη μνήμη του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου τιμούμε στις 5 Δεκεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Εορτή του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου

Τη μνήμη του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου τιμούμε στις 5 Δεκεμβρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου

Tων οσίων ακρότης και αγγέλοις εφάμιλλος ως γαρ ηγιασμένος εδείχθης εκ παιδός, Σάββα όσιε. Ουράνιον γαρ βίον απελθών, προς ένθεον ζωήν χειραγωγείς διά λόγου τε και πράξεως αληθούς, τους πίστει εκβοώντας σοι. Δόξα τω δεδοκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι διά σου πάσιν ιάματα.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου

Ταις των δακρύων σου ροαίς, της ερήμου το άγονον εγεώργησας· και τοις εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας· και γέγονας φωστήρ, τη οικουμένη λάμπων τοις θαύμασι, Σάββα Πατήρ ημών Όσιε, Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Σάββα του Ηγιασμένου - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Σάββα του Ηγιασμένου – 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες