Άγιος Αυγουστίνος Ιππώνος και Αγία Μόνικα

Ο Άγιος Αυγουστίνος επίσκοπος Ιππώνος τιμάται στις 15 Ιουνίου.