Χριστός (Τον Λάζαρο ανέστησες)

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.