Ματιά

Με την δύναμη του Τιμίου Σταυρού

Ο Άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης, με την δύναμη του Τιμίου Σταυρού, αποτρέπει την χαλαζόπτωση!

Με την δύναμη του Τιμίου Σταυρού

Σε μία επίσκεψη μας, μας διηγήθηκε ο άγιος Πατήρ:

Τον Αύγουστο του 1985, εποχή που τα καπνά ήταν όλα έτοιμα για σπάσιμο, ενώ ήμουν στην εκκλησία του Νεοχωρίου, άρχισε να βρέχει και μια βουή να ακούγεται! Από μακριά ένα άσπρο σύννεφο, που φαινόταν να κατευθύνεται προς το χωριό μας, έφερνε χαλάζι.

Τότε φόρεσα το πετραχήλι, βγήκα έξω από τον ναό με τον Σταυρό της εκκλησίας και σταύρωσα 3 φορές προς το σύννεφο, διαβάζοντας από το Ευχολόγιο την ευχή επί παύσεως δυσκρασίας αέρων και κλύδωνα θαλάσσης, για να παύσει αυτή η θύελλα και να φύγει μακριά.

Και το θαύμα έγινε!

Το χαλάζι έφτασε μέχρι τα σύνορα του χωριού μας και σταμάτησε, δίχως να μας κάνει ζημία καθόλου, ενώ στα γύρω χωριά έκανε μεγάλη καταστροφή.

Αυτό είναι γνωστό σε πολλούς από τους κατοίκους του χωριού, που με είδαν να προσεύχομαι.

Αυτά μας έλεγε ο άγιος Πατήρ, με μεγάλη συγκίνηση και δόξαζε πάντοτε τον Θεό για ότι θαυμαστό γινόταν με την χάρη Του!

Ας έχουμε την αγία ευχή του! Αμήν!

Μιλτιάδης Τσεσμετζής

Εκπαιδευτικός

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί προϊόν προσωπικής του εργασίας.

Σχετικά άρθρα