Γιατί ο Θεός επιτρέπει να συμβούν κακά και φοβερά πράγματα;

Διαβάζουμε από το Γεροντικό τους λόγους για τους οποίους επιτρέπει καμιά φορά ο Θεός να συμβούν κακά και φοβερά πράγματα στον κόσμο