Αγιολόγιο Θ .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Αγιολόγιο Θ

Άγιοι και Αγίες που το όνομά τους ξεκινά από Θ

Γράφει: Matia Gr
Αγιολόγιο Θ

Άγιος Θαδδαίος ο Απόστολος (21 Αυγούστου)

Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος (24 Σεπτεμβρίου)

Άγιος Θεμιστοκλής ο Ποιμήν (21 Δεκεμβρίου)

Αγία Θεοδοσία η παρθένος (29 Μαΐου)

Άγιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης (11 Ιανουαρίου)

Άγιος Θεοδόσιος ο Νέος (7 Αυγούστου)

Άγιος Θεόδοτος ο εν Άγκυρα (7 Ιουνίου)

Άγιος Θεόδωρος ο Ηγιασμένος (16 Μαΐου)

Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης (8 Φεβρουαρίου)

Άγιος Θεόδωρος ο Συκεώτης ο επίσκοπος Αναστασιουπόλεως (22 Απριλίου)

Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων (17 Φεβρουαρίου)

Άγιος Θεόδωρος ο Τριχινάς (20 Απριλίου)

Άγιος Θεόκτιστος (4 Ιανουαρίου)

Άγιος Θεόπεμπτος (5 Ιανουαρίου)

Αγία Θεοπίστη (20 Σεπτεμβρίου)

Άγιος Θεόπιστος (20 Σεπτεμβρίου)

Αγία Θεοφανώ (16 Δεκεμβρίου)

Άγιος Θεοφύλακτος ο επίσκοπος Νικομηδείας (8 Μαρτίου)

Άγιος Θεωνάς (5 Ιανουαρίου)

Άγιος Θεωνάς ο αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (4 Απριλίου)

Άγιος Θύρσος (14 Δεκεμβρίου)

Απόστολος Θωμάς (6 Οκτωβρίου)

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα