Βασιλεύ Ουράνιε

Last modified date

Αγία Τριάδα

Βασιλεύ Ουράνιε

Η προσευχή «Βασιλεύ Ουράνιε» είναι προς το Άγιο Πνεύμα.

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας,
ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,
ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,
ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος
και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν.

Ερμηνευτική απόδοση της προσευχής Βασιλεύ Ουράνιε:

Βασιλιά ουράνιε, Παράκλητε, Πνεύμα Άγιο, που από Σένα πηγάζει η αλήθεια
που βρίσκεσαι παντού και με την παρουσία Σου γεμίζεις τα πάντα,
εσύ που είσαι ο θησαυρός και η πηγή κάθε αγαθού και δωρίζεις τη ζωή,
έλα και κατοίκησε μέσα μας, και καθάρισέ μας από τα στίγματα της αμαρτίας
και σώσε, Αγαθέ, τις ψυχές μας.


Δείτε επίσης:

Προσευχές

Σύντομες προσευχές για διάφορες περιστάσεις

Σχετικά άρθρα