Η ευλογημένη Πασχαλιά

H Πασχαλιά, κατά την παράδοση, είναι δέντρο ευλογημένο από την Παναγία.