Η κατάσταση στην Ελλάδα και Άγιον Όρος. π. Γεώργιος Μεταλληνός 2004