Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. π. Γεώργιος Μεταλληνός 2017