Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου

Την Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου τιμούμε στις 31 Αυγούστου.