Κενοδοξία, Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, ότι αυτών εστίν η βασιλεία των ουρανών