Λευκάδα, η πόλη του ποδήλατου

Μια υπαίθρια εικαστική θεματική παρέμβαση...