Νέα Οσία Παρασκευή

Τη μνήμη της Νέας Οσίας Παρασκευής τιμούμε στις 14 Οκτωβρίου.