Νέες Ταυτότητες και… “αιρετικοί”

Επιστολή Ορθόδοξου Υπερπολύτεκνου προς την ΔΙΣ σχετικά με τις νέες ταυτότητες.