Νέες Ταυτότητες και Μοναδικός Αριθμός Πολίτη. Γ. Αποστολάκης

Πώς φτάσαμε μέχρι την Ψηφιακή Ταυτότητα και τον Μοναδικό Προσωπικό Αριθμό Πολίτη - Γιώργος Αποστολάκης