Ο Άγιος Χριστόφορος

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.