Ο Άγιος Διονύσιος του Ολύμπου

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.