Ο αρχάγγελος Μιχαήλ βγήκε από την εικόνα του

Άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης: "Ο αρχάγγελος Μιχαήλ βγήκε από την εικόνα του...".