Ο Κοσμάς ο Αιτωλός

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.