Ο Προφήτης Δανιήλ και οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ

Στις 17 Δεκεμβρίου τιμούμε τη μνήμη του Προφήτη Δανιήλ και των Αγίων Τριών Παίδων Ανανία, Αζαρία και Μιχαήλ, προστάτων του Πυροσβεστικού Σώματος