Όχι στις Νέες Ταυτότητες! π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

Aν ο λαός δεν αντιδράσει για τις νέες ταυτότητες θα τιμωρηθεί από τον Θεό