Οι αρετές δεν καλλιεργούνται

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης - Οι αρετές δεν καλλιεργούνται…