Οι μάρτυρες

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.