Οσία Μαρία η Αιγυπτία

Τη μνήμη της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας τιμούμε την πέμπτη Κυριακή των Νηστειών και την 1η Απριλίου.