Όσιος Εφραίμ ο Σύρος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος

Ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος τιμάται στις 28 Ιανουαρίου.

Γράφει: E Α

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Βίος

Ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος έζησε περί το 373, όταν Αυτοκράτορας ήταν ο Θεοδόσιος ο Μεγάλος. Η καταγωγή του ήταν από τη Συρία, όπως φαίνεται και από το όνομά του. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος από νεαρή ηλικία αγάπησε τη μοναχική ζωή.

Ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος, με την ευλογία του Θεού, έγραψε πολλά θεολογικά συγγράμματα και οδήγησε πολλούς στην αρετή. Στα συγγράμματά του περιέχονται πλείστες ομιλίες για θέματα τις Παλαιάς Διαθήκης, 13 ομιλίες για τη Γέννηση του Χριστού, 12 ομιλίες για τον Παράδεισο στην Εδέμ.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης τον περιγράφει ως “ο μέγας Πατήρ ημών και της οικουμένης Διδάσκαλος Εφραίμ” και ο Όσιος Ευάρεστος όταν έγινε μοναχός βρήκε κατάνυξη διαβάζοντας ένα βιβλίο του Οσίου Εφραίμ του Σύρου.

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Γιορτή

Ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος τιμάται στις 28 Ιανουαρίου.

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Απολυτίκιο

Ρείθρον άυλον, εν τη ψυχή σου, τον ζωήρρυτον, πλουτήσας φόβον, κατανύξεως κρατήρ αναδέδειξαι, όθεν ημάς προς ηθών τελειότητα, τοις ιεροίς σου ρυθμίζεις διδάγμασιν. Εφραίμ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Έτερο Απολυτίκιο

Ταις των δακρύων σου ροαίς, της ερήμου το άγονον εγεώργησας· και τοις εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας· και γέγονας φωστήρ τη οικουμένῃ, λάμπων τοις θαύμασιν, Εφραίμ Πατήρ ημών όσιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Εφραίμ του Σύρου - 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Εφραίμ του Σύρου – 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
28 Ιανουαρίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες