Παναγία του Κύκκου

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.