Ο πατήρ Ιωάννης Καλαΐδης. Γεώργιος Ι. Τραπεζανλίδης

Η Μαρία Πασχαλίδου ομιλεί για τον πατήρ Ιωάννη Καλαΐδη στην εκπομπή "Γνωρίζοντας τους Αγίους και τους Ασκητές μέσα στον κόσμο" του Ράδιο Χρηστότητα