Περί εξομολογήσεως, του στάρετς Αρσένιου Μπόκα

Το κείμενο του Οσίου Γέροντος Αρσενίου Μπόκα (Ρουμάνου Πνευματικού, 1910-1989) μας το έστειλε ο καθηγητής Αχιλλέας Ιωαννίδης