Περί οχτώ λογισμών, Αγίου Κασσιανού του Ρωμαίου

Ο άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος είχε γράψει το σύγγραμα "περί των οχτώ λογισμών της κακίας" και το είχε στείλει στον επίσκοπο Κάστορα