Πιστεύω εις ένα Θεό, Σύμβολο της Πίστεως

Το Πιστεύω είναι μια σύνοψη των βασικών, των θεμελιωδών, δογμάτων. Η κύρια ομολογία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης μας. Κάθε ένα άρθρο του είναι βασισμένο στο Λόγο του Θεού. Σκοπός της σύνταξης του Πιστεύω είναι να διαχωρίσει τους πραγματικούς, τους γνήσιους Χριστιανούς από τους αιρετικούς.