Πνευματική ζωή και Γάμος. π. Χριστόδουλος Παπαϊωάννου

Ομιλία του π. Χριστοδούλου Παπαϊωάννου, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2024, στον Καθεδρικό Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου στην Πάφο, με θέμα Πνευματική Ζωή και Γάμος.