Ποιος άλλος Θεός είναι σαν κι εσένα; Προφήτης Μιχαίας

Ο προφήτης Μιχαίας ανήκει στους ελάσσονες προφήτες και το όνομά του σημαίνει "ποιος είναι όπως ο Κύριος;"