Προφήτης Ιερεμίας

Τη μνήμη του Προφήτου Ιερεμία τιμούμε στις 1 Μαΐου.